vrijdag 8 juli 2011

Vernieuwde invoereisen Verenigd Koninkrijk en Zweden


 Vanaf 01-01-2012 wordt het een stuk eenvoudiger om uw huisdier mee te nemen naar het Verenigd Koninkrijk, of naar Zweden.

Aanpassing exporeisen Verenigd Koninkrijk:
De bloedtest (titer bepaling Rabiës) en tekenbehandeling vervallen. De behandeling tegen wormen staat nog ter discussie. Wel blijft in ieder geval bestaan dat de dieren alleen geïmporteerd kunnen worden via bepaalde (lucht)havens. 
Hiermee zullen de regels gelijk worden aan de regels die er zijn voor het reizen naar andere EU landen. Namelijk de verplichte ID-chip en een verplichte vaccinatie tegen rabies van minimaal 3 weken oud. Deze mag uiteraard ook niet verlopen zijn.

Verandering regels invoer honden en katten in Zweden
Ook Zweden heeft met ingang van 1 januari 2012 een verandering in de regels voor de invoer van honden en katten. Per genoemde datum worden het bloedonderzoek op Rabiës en de behandeling tegen wormen afgeschaft. Wel blijven ook hier de eisen wat dat betreft de rabiesvaccinatie wel gehandhaafd. Zie voor meer informatie: regels voor de invoer Zweden.
Aanpassingen invoereisen dieren Verenigd Koninkrijk en Zweden


Geen opmerkingen:

Een reactie posten